REIKI

Reiki är en japansk teknik för stressreducering samt av avslappning som också gynnar läkningsprocesserna i kroppen. En helande beröring som använts inom många kulturer sedan urminnes tider. Vår livsenergi har en betydelse för immunsystemets funktion och för läkningsprocessen. Reiki kan släppa blockeringar i kroppen och i chakrasystemet. Det kan ge vägledning i livet, och visar vägen hem till vår sanna och andliga natur.

 Forskning visar att Reiki behandling ger positiva resultat för vålmande och hälsa på både fysisk, mental och andlig nivå. WHO har godkänt Reiki som friskvård och i Sverige är det godkänt som friskvård av skatteverket.

 

Pris: 500kr för 30-40 minuter